Double Bond Pharmaceutical #1 — Bolaget

Uppsalabaserade Double Bond Pharmaceutical är ett bolag med godkända läkemedel i portföljen, högintressant pipeline och en VD som tänker outside the box. Den första delen gör en kort presentation av bolaget som sådant. Senare inlägg ser bland annat närmare på produkterna i pipelinen och på marknaden och potentialen för dessa. Double Bond Pharmaceutical

Double Bond Pharmaceutical (DBP) grundades 2014 och utvecklar behandling främst inom området cancersjukdomar. Bolagets affärsidé är att hitta existerande, beprövade läkemedel på små, ofta oreglerade, marknader och lansera dessa internationellt. DBP har specialiserat sig på och vidareutvecklat en plattform för målsökande egenskaper hos läkemedelssubstanser, ett koncept som kan appliceras på de läkemedel man förvärvar rättigheterna för, och så öka dess upptag och effektivitet. Ledorden är ”We Make Great Medicines Greater”. Denna typ av reversed drug development gör att man minimerar de normala risker som förknippas med kliniska faser och att man i snabbare takt än vanligt kan få ut en läkemedelskandidat på marknaden, då effekten och säkerheten av den aktiva substansen redan beprövad.

En kommunikativ VD som väcker förtroende

VD, doktor Igor Lokot, har gjort ett otroligt arbete med att leda bolaget till vad det är idag. Då bolagets affärsidé kretsar kring reversed drug develompent är hans kontakter i Vitryssland, där han kan kulturen och där han även själv forskat, ovärdeliga. Kontakterna och närvaron i Vitryssland har lett till att rättigheterna till ett antal väl fungerande läkemedel som ännu inte är i bruk på de reglerade marknaderna, inom EU eller i USA, har förvärvats för introduktion på dessa. Resultatet är att få starupbolag kan mäta sig med vad DBP har åstadkommit under de senaste åren.

När man talar om DBP kan man inte undgå att nämna hur okonventionellt transparent och tillgänglig Igor Lokot som VD är i sitt förhållande till aktieägarna i DBP. På bolagets YouTube-kanal har Igor en vlogg där han postar regelbundet om händelser och utveckling inom DBP. Han har som policy att alltid försöka svara på email inom 24 timmar och svara till och med på frågor via sms. Dessutom är Igor aktiv på twitter, med kommentarer som rör bolagets verksamhet. Ett fint sätt att marknadsföra bolaget men också ett ypperligt sätt att bygga ett förtroligt förhållande med de som investerat i DBP.

”Vår målsättning är att vara det mest transparanta listade läkemedelsbolaget någonsin. Vår konkurrenskraft baseras på en kombination av vår unika affärsmodell och ett okonventionellt arbetssätt. Vi vill ge våra investerare en unik upplevelse med maximal insyn i vårt arbete och öppnar därför upp för att förtydliga och förklara vad vi gör på detta sättet.” – Igor Lokot, PM angående Live Q&A med VD, November 2018

Det är i få noterade bolag där man ur ett aktieägarperspektiv känner sig lika delaktig i det dagliga arbetet som i DBP, något som många företagsledare kan ta lärdom av.

Igor strävar också efter att på ett innovativt sätt minimera behovet av extern finansiering i DBP i form av emissioner, genom de två onoterade dotterbolagen Drugsson Pharma och FarmPharma.

Intäkter till moderbolagets utvecklingsarbete genom Drugsson Pharma

Drugsson som DBP äger till 100%, är distributör till alla läkemedel som moderbolaget in-licenserat. Igor Lokot kommenterar på Drugssons hemsida att syftet med Drugsson är ”att separera olika verksamheter både idémässigt och marknadsföringsmässigt. Vi planerar att licensera in flera produkter under 2018 och framåt för att få intäkter till moderbolaget för att kunna bedriva vår huvudverksamhet – utveckling av våra egna läkemedel.” För närvarande består Drugssons portfölj av receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel samt kosttilskott som redan är godkända på andra marknader och som de nu har introducerat eller har för avsikt att introducera i de Skandinaviska länderna. Bolaget är också återförsäljare av spektoskopiutrustning.

Ett exempel på ett läkemedel som är i Drugssons pipeline, är järntillskottet Inofer som redan använts i Frankrike under 20 år, för att öka järnnivåerna hos patienter med hjärtsvikt. Inofertabletterna, som kan intas av patienten själv, innebär en betydande vinst för både patienter och sjukvård, då det är alternativ till resurskrävande intravenös behandling på vårdinrättningar. Läkemedlet behöver ett godkännande av Läkemedelsverket för att få distribueras i Sverige och den kliniska prövningen påbörjades i början av oktober i år. I november rapporterades att hälften av patienterna till denna kliniska prövning var rekryterade och Igor Lokot förväntar sig att alla patienter är rekryterade innan april nästa år. Studien som görs i Sverige ska också ge ett godkännande att sälja Inofer på övriga nordiska marknader. Distributionsavtal med Laboratorie XO finns på plats för försäljning i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Andra läkemedel som Drugsson distribuerar och som redan finns på marknaden är Pileseptin, ett recepfritt läkemedel för behandling av hemorrojeder och HalsEze Spray som är en receptfri behandling mot halsont.

Genom Drugsson säljer DBP även Temodex, grundversionen av en av läkemedelskandidaterna, på oreglerade marknader. I september i år ingicks ett distrubutionsavtal med Closter Pharma för Temodex i Mexiko, Brasilien, Colombia, Peru, Ecuador och Costa Rica. Mer om Temodex i ett senare inlägg om DBPs produkter.

Vinsten från det helägda dotterbolaget Drugsson Pharmas verksamhet används alltså till att finansiera moderbolaget DBP och dess läkemedelsutveckling.

”Hur kan vi höja vårt redan höga tempo ännu mer?

Genom att jobba både fokuserat och diversifierat! Blanda saker som inte går att blanda. Paradoxalt? Nej, diversifieringen minskar risker och ökar kompetensen medan fokuseringen på utvalda projekt intensifierar arbetet. Kombinationen ger synergistiska effekter vilka vi behöver för att inte bara lyckas utan lyckas på det absolut mest effektiva sättet.” – Igor Lokot, kvartalsrapport Q3 2018

FarmPharma – ett dotterbolag med rejäl uppsida inom behandling av boskap

Det andra dotterbolaget, FarmPharma, verkar inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter. Efter en nyemission genom FundedByMe i september i år, som tog in in 83 investerare och generade en dryga 750 000 kronor till FarmPharma, ägs nu bolaget till 93% av DBP. Den första produkten, Biferon-B, vars globala rättigheter också förvärvats i Vitryssland och som ger prevention och behandling av infektioner hos nötkreatur, utan användning av antibiotika, beräknas ha en stor marknadspotential, särskilt nu när EU förbjuder att behandla boskap med antibiotika i förebyggande syfte. Andra projekt inom veterinärmedicin finns på planeringsstadiet. Mer om detta intressanta dotterbolag, som i likhet med Drugsson är tänkt att bidra till finansieringen av moderbolagets verksamhet, kommer senare i ett separat inlägg om FarmPharma.

 

Mer om bolagets produktpipeline i nästa inlägg om Double Bond Pharmaceutical.

Mer info om Double Bond Pharmaceutical på Avanzas hemsida


Disclaimer: Innehållet i denna blogg ska inte ses som handelsrådgivning för ett specifikt värdepapper. Handel i spekulativa värdepapper medför alltid en risk som bör undersökas och bedömas självständigt av varje enskild investerare.


ekonomibloggar.nu

Annonser

Min portfölj #1 — Bakgrund

När jag började med att spara i aktier hade jag som plan att endast investera i stabila utdelningsaktier. Största delen av mitt totala innehav ligger än idag fortfarande i min utdelningsportfölj.

För att göra sparandet i aktier mer intressant bröt jag ut en life science-portfölj som ett sidoprojekt där jag planerar att investera i läkemdelsbolag. Inspirationen till detta kom från flera håll. Min hemstad Uppsala är känt som ett centrum för framgångsrika och intressanta läkemedelsbolag, några som vuxit från små till världsledande företag i branschen, andra som drivit utveckling och blivit uppköppta av big pharma. Det finns även stort kunnande och och stor potential i svenska pre-kliniska och kliniska bolag och de är därmed också intressanta ur ett investerarperspektiv. Allt eftersom min egen kunskap inom området växte har ett antal av bolagen funnits i min aktieportfölj. Idag är ungefär 20% av min totala portfölj är investerat i life science-portföljen.

Rent praktiskt var det enkelt att komma igång, jag skapade ett till ISK hos Avanza, döpte det till ”Life science-portföljen” och flyttade alla de värdepapprena dit för att få en bra överblick över utvecklingen.

Strategiskt ligger jag med ett långt investeringsperspektiv istället för att göra snabba vinster i upp- och nergång. Jag satte även upp några väldigt simpla, grundläggande regler för den nya life science-portföljen, inspirerade av Warren Buffet:

• Innehavet ska bestå av min 5 och max 8 värdepapper i branschen.

• Inget enskilt värdepapper får väga mer än 40% portföljens värde.

”Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing.”—Warren Buffet

• Varje innehav ska grundas på och motiveras av en egen analys av bolaget i fråga.

”Never invest in a business you cannot understand.”—Warren Buffet

Reglerna jag satt upp är simpla och principerna gäller egentligen för alla typer av investeringar. Förstås styr även andra saker än ovanstående regler vad jag investerar i. Av erfarenhet har jag dock märkt att om man sätter upp regler, om så simpla, och följer de i sitt investerande, så blir resultatet färre misstag och bättre avkastning.

I nästa post ska jag berätta mer om innehaven i min life science-portfölj.


ekonomibloggar.nu

Bloggen når klinisk fas

60053556-0357-4327-bb84-62f98f56f997-e1543105003814.jpeg

Trevligt att du hittat till bloggen!

Jag har under en tid funderat på att starta en blogg om mitt rätt så nyfunna intresse — att investera i aktier inom life science. Få saker har varit så spännande som att följa potentiella småbolag inom området växa och bli betydande aktörer på marknaden. Samtidigt som en aktieportfölj med små bolag inom life science också inneburit perioder med hjärtklappning när kurserna svänger.

Tanken med bloggen är att skriva om saker som rör branschen, min egen life science-portfölj och nu som då dela med mig av mina tankar kring bolag med potential.

Innehållet på bloggen ska ingalunda ses som köpråd för vissa värdepapper. Att investera aktier medför alltid en risk, en risk som varje investerare måste undersöka och bedömma själv. Jag hoppas att det som jag, en glad amatörinvesterare, skriver på bloggen kan på sin höjd vara en inspirationskälla för din portfölj.

”Forecasts may tell you a great deal about the forecaster; they tell you nothing about the future.”—Warren Buffet

Ser framemot detta bloggprojekt som ett tag befunnit sig i pre-klinisk fas. Nu kör vi och ser om fas I håller!


ekonomibloggar.nu